Taneční studio Ilony Brunové, z.s.

 
Ilona Brunová

 

Nálepkova 713/42, 637 00 Brno-Jundrov

(kontaktní adresa, kurzy zde neprobíhají)

mobil: 731 480 480

www.studioib.cz


e-mail: studioib@studioib.cz

nebo
ilonabrunova@volny.cz

 

 

Od 1.1.2019 probíhají dětské taneční kurzy pod hlavičkou 

TANEČNÍ STUDIO ILONY BRUNOVÉ, z.s.

IČ: 076 59 741 (nejsme plátci DPH),  

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 5556047309/0800

spolkový rejstřík u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 25525


 

ILONA BRUNOVÁ (OSVČ) IČ: 605 28 001 (nejsem plátce DPH),   

bankovní spojení: ČSOB č.ú. 194628647/0300

Živnostenské listy vydané ŽÚ města Brna:

č.j.04/2599/16/0 ze dne 13.9.1999

č.j. 04/2350/16/2 ze dne14.4.1999

č.j. 52291/05 ze dne 26.1.2005

č.j. ZUMB/12676/2009/Zie/3 ze dne 7.5.2009