Cena kurzů pro děti  2018/2019

 

Celý kurz

při jednorázové úhradě

30 lekcí (60 minut) + 2 besídky

 

1900,- Kč
děti, které navštěvovaly kurzy v loňském roce a hradí celoroční kurzovné  hradí  o 100 Kč méně - tedy 1800 Kč.

Celý kurz

při pololetních splátkách

2x15 lekcí (60 minut) + 2 besídky
 
2 x 1050,- Kč     
 
3 zkušební lekce 3 lekce (60 minut)

300,- Kč

při doplatku bude tato částka odečte z kurzovného - např. doplatek za pololetí bude 750 Kč.

Kurz pro maminky s dětmi
(DTŠ 6 + DTŠ 7)
30 lekcí (60 minut)

700,- Kč jednorázový poplatek

+

30,- Kč  účast v lekci

 

Bude-li v lekci volné místo, je možné se zúčastnit za jednorázový poplatek 

70,- Kč

 

 

 

  • Jestliže se obáváte, že se Vaše malé děti nezapojí do výuky, můžete vyzkoušet 3 zkušební lekce.
  • Nastoupíte-li do kurzu později, kurzovné bude sníženo podle počtu zbývajících lekcí.
  • Uhradíte-li 3 zkušební lekce, bude Vám o tuto částku sníženo celkové kurzovné.
  • Kurzovné můžete hradit v hotovosti v „nultých“ příp. i dalších lekcích, bankovním převodem na účet České spořitelny č.ú. 5556047309/0800.
  • Při platbě používejte jako variabilní symbol datum narození kurzisty. Zjednodušíte tak identifikaci Vaší platby.