Taneční skupina CHIMNEY má v současné době 3 věkové kategorie

 

Složka CHIMNEY  KIDS (8-12letí)  má tréninky 2x týdně (PO+ST) 16:45-18h.

Složka CHIMNEY  MINI  (6-8letí) trénuje v pondělí 16:45-18h.

Složka CHIMNEY  BABY  (4-5letí) trénuje ve čtvrtek 16:45-18h. na tréninky této služky dochází také děti z MINI, kterým nestačí pouze 1 trénink v týdnu :-)

Podívejte se na videa ze soutěží a akcí, kterých naše taneční skupina v minulých letech zúčastnila:

Ilona Brunová Chimney

Oproti běžným kurzům, děti z naší taneční skupiny CHIMNEY  mají pevně dané místo v choreografiích, svého stálého tanečního partnera, vystupují ve společných kostýmech ... Účastní se nejen akcí našeho studia, ale i jiných vystoupení, propagačních akcí a soutěží. 

Děti ze složek CHIMNEY vystupují v programech maškarních plesů, besídek, vánočních a mikulášských akcí určených dětem i seniorům, zpestřují program výstav nebo akcí pořádaných občanskými sdruženími,  připravují na taneční soutěže, ze kterých si privezly nemálo ocenění v tanečních stylech show dance a street dance.