Budova "Dům u Džbánu" se nachází v komínském sídlišti nedaleko kostela (nad úřadem MČ Komín)

Budova "Dům u Džbánu" se nachází v komínském sídlišti nedaleko kostela (nad úřadem MČ Komín)