PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY

Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná a v případě neúčasti je třeba ji stornovat. V případě platby použijte jako variabilní symbol datum narození účastníka bez tohoto údaje se nám některé platby špatně dohledávají. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijít, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši místo nabídnout dalšímu zájemci! 


Platby DĚTSKÝCH KURZŮ A TÁBORŮ  poukazujte na účet  

České spořitelny č. 5556047309/0800

 

Hradit můžete bankovním převodem nebo hotovostním vkladem u některé z poboček. 
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří chtějí využít příspěvek své zdravotní pojišťovny, vystavíme na požádání fakturu. 

  SEZÓNA 2019/2020:  
  * * *  
 

Dětské kurzy 2019/2020

 
  * * *