PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY

Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná a v případě neúčasti je třeba ji stornovat. Při bankovní úhradě prosím poznačte do poznámek u platebního příkazu jméno dítěte případně i označení kurzu. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijít, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši místo nabídnout dalšímu zájemci! 

Platby DĚTSKÝCH KURZŮ a TÁBORŮ  poukazujte na účet  České spořitelny č. 5556047309/0800

Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří chtějí využít příspěvek své zdravotní pojišťovny, vystavíme na požádání fakturu. 

  * * *  
 

Dětské kurzy + skupina CHIMNEY 2020/2021