PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY

Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná a v případě neúčasti je třeba ji stornovat. V případě platby použijte jako variabilní symbol datum narození účastníka bez tohoto údaje se nám některé platby špatně dohledávají. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijít, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši místo nabídnout dalšímu zájemci! 

 

Platby letních seminářů  FLAMENCO, JAZZ&MODERN DANCE  v Boskovicích poukazujte na účet ČSOB č. 194628647/0300 


Platby DĚTSKÝCH KURZŮ A TÁBORŮ  poukazujte na účet  České spořitelny č. 5556047309/0800

Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří chtějí využít příspěvek své zdravotní pojišťovny, vystavíme na požádání fakturu. 

  * * *  
 

Letní dětské příměstské tábory

 
  * * *  
 

FLAMENCO 2020 v Boskovicích

 
  * * *  
 

Dětské kurzy 2019/2020