PŘÍMĚTSKÉ TÁBORY  2019

pro  5-12leté  děti a juniory 

1/   8.7.-12.7.2019  

2/  5.8. - 9.8. 2019

3/ "cestovací tábor" 26.8.-30.8. 2019

 

  •   V 1. termínu 8.-12.7.2019  navštívíme Hvězdárnu a planetárium Brno, Bruno family park a ZOO v Hodonín

  •     Ve 2.termínu 5.-9.8.2019 na děti bude čekat  VIDA!, BONGO a ZOO Vyškov s Dinoparkem 

+ samozřejmě chystáme i další aktivity - návštěvu MRAVENIŠTĚ, přespání v BOSE .... a další 

  •  Ve 3. termínu 26.-30.8. 2019  budeme cestovat po brněnském okolí. Navštívíme papouščí ZOO v Bošovicích. čeká nás dvoudenní dobrodružství v PERMONIUM v Oslavanech (program i přespání),  interaktivní muzeum Univerzity Palackého „PEVNOSTI POZNÁNÍ“  v Olomouci a návštěva zábavního a poznávacího CENTRA EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.
 

Taneční studio Ilony Brunové společně se svojí taneční skupinou CHIMNEY opět připravuje na letošní léto akční letní příměstské tábory.

Jako "základna" nám bude sloužit  CVČ BOSA v Brně-Bosonohách (Ostopovická 29), zde však mnoho času nestrávíme, protože nás stejně jako vloni čekají výlety nejen mimo areál, ale také  mimo Brno.  A právě poslední tábor bude cestování mimo Brno opravdu nabitý. 

Jako každý rok, nám můžete dát tip na doplňkový program některého z našich táborů, zapsáním návrhu do poznámky v přihlášce !!!

 

Protože působíme převážně v oblasti Komína a ne všichni rodiče budou mít možnost děti do Bosonoh přepravit, zajistíme zájemcům z této oblasti přesun do Bosy a zpět. V případě 3.tábora bychom děti od rodičů přebírali a předávali je na smluvených místech.

 

V případě, že by se děti nemohly zúčastnit celého tábora a budou volná místa, je možné se zúčastnit "zkrácené verze" - tedy pouze některého z nabízených dnů.

 

CENA: pětidenního tábor  (1+2) je za 2000 Kč. Jestliže se dítě zúčastní také nočního přespávání, hradí navíc 50 Kč jako příspěvek na večeři. 

Cena 3.tábora je včetně doprovodného programu a přespání v Permoniu za 2250 Kč (přespáváme mimo Brno, není tedy možné vybírat alternativu bez přespání).

 

PLATBA: Nebudete-li hradit celou částku najednou, uhraďte současně s vyplněním závazné přihlášky zálohu 500 Kč a doplatek můžete zaslat dle svých finančních možností do zahájením tábora. Aby se lépe platby dohledávaly, napište prosím pod variabilní symbol datum narození, příp. jméno dítěte do poznámek k platbě. Chcete-li čerpat příspěvek od zaměstnavatele, či pojišťovny, vystavím Vám na požádání fakturu, kde budou podklady k platbě zadány.

Změní-li se okolnosti, které dítěti zabrání v účasti, je třeba přihlášku stornovat, abych mohla Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci.
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení  5 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, záloha propadá.  Platby poukazujte na účet České spořitelny č. 5556047309/0800

 

V ceně je zakalkulována strava (svačinky a obědy) a pitný režim, pronájem prostor, vstupné do center, jízdné vlakem (kromě posledního tábora), pojištění, nájemné, případně animační programy v některých centrech....