DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020 

pro 5-13leté

Taneční studio Ilony Brunové společně se svojí taneční skupinou CHIMNEY připravuje opět  v duchu minulých let tři akční letní příměstské tábory.

 

N O V I N K A ! ! !

Protože ve školním roce pracujeme převážně s předškoláčky a tito by naše akčnější tábory nemuseli zvládnout, na poslední chvíli jsme ještě rozšířli nabídku našich táborů o dva MINI tábory pro 4-5leté holčičky a kluky, kteří si chtějí také o prázdninách zaskotačit se svými kamarády.

Náplní našich nových táborů HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“ a „TANEC PRINCEZEN, bude  pohyb (i tanec), ke kterým budeme využívat nejen areál CVČ BOSA, ale i přilehlou zahradu mateřské školy.

  • Tábory pro starší 5-13 leté děti
  • 1. termínu 10.8.-14.8.2020 chystáme v hlavním programu návštěvu  zábavního vědeckého parku VIDA!, zábavního parku TOBOGA BONGO a výlet do ZOO Hodonín.  
  • 2. tábor 17.8.-21.8.2020 začne návštěvou brněnské ZOO, děti si užijí dva dny v Oslavanech s celodenním programem a přespáváním v PERMONIU, navštívíme interaktivní muzeum Univerzity Palackého PEVNOST POZNÁNÍ“ v Olomouci a plánujeme celodenní výlet do CENTRA EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.
  • Ve 3. termínu 24.-28.8.2020 máme připravený jako stěžejní program návštěvu HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIAzábavního parku BRUNO FAMILY PARK a nebude chybět ani výlet za zvířátky v ZOO a Dinoparku Vyškov.
  •  
  • Základní program bude doplněn o další aktivity. V dalším táborovém programu plánujeme např. dovádění v nedalekém MRAVENIŠTI (Brně-Bystrci), návštěvy zajímavých dětských hřišť, přespávání v BOSE a další.
 
Pro 1.+3. tábor bude sloužit  jako "základna" opět CVČ BOSA v Brně-Bosonohách (Ostopovická 29), zde však mnoho času nestrávíme, protože nás stejně jako vloni čekají výlety nejen mimo areál, ale také  jeden výlet vlakem do mimobrněnských ZOO (Vyškov a Hodonín).  

2. tábor bude cestovací, sejdeme se na dohodnutých místech a budeme vyrážet na výlety mimo Brno a navíc ještě strávíme noc a 2 dobrodružné dny v oslavanském v PERMONIU.

 

Protože působíme v oblasti Komína, zajisťujeme zájemcům o 1.+3.tábor přesun z této oblasti do Bosy v Bosonohách a zpět. Místo srazu ještě upřesníme.

Také v případě 2.tábora  budeme přebírat děti v Komíně, druhé přébírací místo bude konečná tramvaje č.8 (Starý Lískovec-smyčka).

 

V případě, že budou volná místa, je možné se po dohodě zúčastnit "zkrácené verze" - tedy pouze některého z nabízených dnů, který Vám dle programu individuálně zkalkulujeme.

 

CENA:  V ceně je zakalkulováno vstupné, jízdné mimo Brno (vlak, autobus), strava (svačinky a obědy) a pitný režim, pronájem prostor, pojištění, materiál (např. trička, ...) a společné animační programy v centrech (např. průvodce v ZOO, návštěva kina ve VIDĚ, , interaktivní hry v Permoniu...a další)

Ceny jednotlivých táborů se letos liší v závislosti na výši vstupného v zábavních a vědeckých centrech a jízdného:   1. tábor - 2100 Kč,  2.tábor - 2500 Kč,  3.tábor - 2300 Kč, MINItábory - 2000 Kč.

 

V CENĚ NENÍ zakalkulován příspěvek na večeři 50 Kč při přespávání v BOSE (přespání je dobrovolné). Přespávání v Permoniu je v ceně tábora, protože se do Brna nevracíme. V případě, že by ve vyjímečných případech rodiče požadovali alternativu bez přespání, musí si sami zajistit převoz z Oslavan do Brna a zpět.

Protože má většina dětí předplatní jízdenky-"šalinkarty" není v ceně zakalkulováno jízdné MHD po městě Brně. Dále v ceně nejsou zakalkulovány placené atrakce, kterých se účastní děti individuálně - např. autíčka a lodičky v BrunoFamilyParku (1 jízda-25 Kč), autíčka v Bongu (1 jízda-10 Kč), gyroskop v Pevnosti poznání (30 Kč), jízda na koni v centru EDEN ... apod.  

 

PLATBA: Platby poukazujte na účet České spořitelny č. 5556047309/0800.

Nebudete-li hradit celou částku najednou, uhraďte současně s vyplněním závazné přihlášky zálohu 500 Kč za každý tábor (tj. 2 tábory 1000 Kč, 3 tábory 1500 Kč) a doplatek můžete zaslat dle svých finančních možností do zahájení tábora. Aby se lépe platby dohledávaly, napište prosím pod variabilní symbol datum narození, příp. jméno dítěte do poznámek k platbě. Chcete-li čerpat příspěvek od zaměstnavatele, či pojišťovny, vystavíme Vám na požádání fakturu, kde budou podklady k platbě zadány.

Změní-li se okolnosti, které dítěti zabrání v účasti, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci nebo si zajistit náhradníka, na kterého převedeme Vaše platby.
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení  7 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, propadá celá záloha 500 Kč.  

 

Plánovaný program jednotlivých dnů:
1.TÝDEN    
1.den  10.8.   Seznámení a tvoření v BOSE     
2.den  11.8. VIDA
3.den  12.8. ZOO  Hodonín
4.den  13.8. Bongo
    nocování v BOSE
5.den  14.8. hřiště Mraveniště
     

2.TÝDEN

 

 

1.den

 17.8.

ZOO Brno

2.den

 18.8.

Pevnost poznání v Olomouci

3.den

 19.8.

Permonium v Oslavanech

 

 

nocování v Permoniu

4.den

 20.8.

Permonium+Oslavany

5.den

 21.8.

Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem

     

3.TÝDEN

 

 

1.den

 24.8.

Seznámení a tvoření v BOSE

2.den

 25.8.

Hvězdárna Brno

3.den

 26.8.

ZOO Vyškov+Dinopark

4.den

 27.8.

BrunoParkFamily

 

 

nocování v BOSE

5.den

 28.8.

hřiště Mraveniště