DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

pro 5-13leté

Taneční studio Ilony Brunové společně se svojí taneční skupinou CHIMNEY připravuje opět  v duchu minulých let 3 akční, letní, příměstské tábory a současně také MINI tábor pro 4+5leté děti.

1. tábor 2.8.-6.8.2021 (cestovací): ZOO BrnoPERMONIUM Oslavany, „PEVNOST POZNÁNÍ“ v Olomouci a CENTRUM EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.

2. tábor 9.8.-13.8.2021: HVĚZDÁRNA a PLANETÁRIUM Brno, BONGO ZOO a Dinopark ve Vyškově.

3. tábor 16.-20.8.2021:  VIDA! Brno, BRUNO FAMILY PARK a ZOO Hodonín. 

Pro 2.+3. tábor bude sloužit  jako "základna" opět CVČ BOSA v Brně-Bosonohách (Ostopovická 29).

 

PODROBNÝ PROGRAM NAJDETE ZDE

 

Protože působíme v oblasti Komína, zajisťujeme zájemcům o 2.+3.tábor přesun z této oblasti do Bosy v Bosonohách a zpět. Místo srazu ještě upřesníme.

Také v případě 1.tábora budeme přebírat děti v Komíně, druhé přébírací místo bude konečná tramvaje č.8 (Starý Lískovec-smyčka).

 

V případě, že budou volná místa, je možné se po dohodě zúčastnit "zkrácené verze" - tedy pouze některého z nabízených dnů, který Vám dle programu individuálně zkalkulujeme.

 

CENA:  V ceně je zakalkulováno vstupné, jízdné mimo Brno (vlak, autobus), strava (svačinky a obědy) a pitný režim, pronájem prostor, pojištění, materiál (např. trička, ...) a společné animační programy v centrech (např. průvodce v ZOO, návštěva kina ve VIDĚ, , interaktivní hry v Permoniu...a další). 

Ceny jednotlivých táborů se liší v závislosti na výši vstupného v zábavních a vědeckých centrech a jízdného:   1.tábor - 2600 Kč,  2.+3. tábor - 2300 Kč, MINItábor - 2000 Kč.

Protože se nám s některými centry, která jsou z důvodu pandemie uzavřena, nepodařilo spojit, vycházíme z loňských cenových kalkulací.  Bude-li některé vstupné neočekávaně provozovatelem navýšeno, budeme Vás informovat o případném cenovém rozdílu před začátkem tábora.

 

V CENĚ NENÍ zakalkulován příspěvek na večeři 50 Kč při přespávání v BOSE (přespání je dobrovolné). Přespávání v Permoniu je v ceně tábora, protože se do Brna nevracíme. V případě, že by ve vyjímečných případech rodiče požadovali alternativu bez přespání, musí si sami zajistit převoz z Oslavan do Brna a zpět.

Protože má většina dětí předplatní jízdenky-"šalinkarty" není v ceně zakalkulováno jízdné MHD po městě Brně. Dále v ceně nejsou zakalkulovány placené atrakce, kterých se účastní děti individuálně - např. autíčka a lodičky v BrunoFamilyParku (1 jízda-25 Kč), autíčka v Bongu (1 jízda-10 Kč), gyroskop v Pevnosti poznání (30 Kč), jízda na koni v centru EDEN ... apod.  

 

PLATBA: Platby poukazujte na účet ČSOB č. 194628647/0300 (POZOR oproti loňsku jiný účet!!!)Nebudete-li hradit celou částku najednou, uhraďte současně s vyplněním závazné přihlášky zálohu 500 Kč za každý tábor (tj. 2 tábory 1000 Kč, 3 tábory 1500 Kč) a doplatek můžete zaslat dle svých finančních možností do zahájení tábora. Aby se lépe platby dohledávaly, napište prosím pod variabilní symbol datum narození, příp. jméno dítěte do poznámek k platbě. Chcete-li čerpat příspěvek od zaměstnavatele či pojišťovny, vystavíme Vám na požádání fakturu nebo doklad o úhradě.

Změní-li se okolnosti, které dítěti zabrání v účasti, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci nebo si zajistit náhradníka, na kterého převedeme Vaše platby.
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení  7 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, propadá celá záloha 500 Kč.