DĚTSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2024

pro 6-12leté


Přihláška

 

Stejně jako v minulých letech připravuje naše taneční studio letní příměstské tábory pro děti od 4 let. Program je přizpůsobený věku a schopnostem dětí, proto jsme ho rozdělili do dvou věkových kategorií: MINI tábory pro mladší 4-6 leté děti jsou méně náročné, tábory pro starší děti (6-12 leté) jsou více akčnější (s celodenním cestováním ve městě i mimo Brno). 

 

CO MÁME NAPLÁNOVÁNO:

 

1. tábor 5.8.-9.8.2024 v BOSE - Bosonohy: 

Mimobrněnské výlety do centra EDEN v Bystrřici nad Pernštějnem a Permonia v Oslavanech. V Brně navštívíme VIDU a hřiště Kamechy a Mraveniště.

 

2. tábor 12.8.-16.8.2024 v Domě U Džbánu - Komín: 

Pojedeme do ZOO a Dinopaku ve Vyškově, navštívíme BrunoFamilyPark a brněnské podzemí, zajedeme na dětská hřiště Lanáček a Kamechy.

 

3. tábor 19.8.-23.8.2024 v BOSE - Bosonohy:  

Z mimobrněnských výletů podeme s dětmi do Pevnosti poznání v Olomouci, zajedeme si do nového Bonga, do brněnské ZOO, z hřišť jsme pro tento týden vybrali Lanáček a další dětská hřiště v Bohunicích.

 

Program může být upraven v případě špatného počasí nebo nepředvídatelných situací !

 
 

Pro 1.+3. tábor bude sloužit  jako "základna" opět centrum BOSA v Brně-Bosonohách (Ostopovická 29). Základnou pro 2.tábor budou prostory "Domu u Džbánu" v Brně-Komíně. V těchto prostorách se však dlouho děti nezdrží, protože je pro ně připravený program v různých částech Brna i výlety mimo město.

 

V případě, že budou volná místa, je možné se po dohodě zúčastnit "zkrácené verze" - tedy pouze některého z nabízených dnů, který Vám dle programu individuálně zkalkulujeme.

 

CENA:  V ceně je zakalkulováno vstupné, jízdné mimo Brno (vlak, autobus), obědy (svačinky si nosí děti vlastní)  a pitný režim, pronájem prostor, program, pojištění dětí, materiál (např. trička, ...) a společné animační programy v centrech (např. průvodce v ZOO, návštěva kina ve VIDĚ, interaktivní hry v Permoniu...apod). 

Cena táborů pro 6-12leté: 2900 Kč,  MINItábory - 2600 Kč.

 

V CENĚ NENÍ zakalkulován příspěvek na večeři 50 Kč při přespávání. Přespání není povinné  a stačí, když se dítě přihlásí až v průběhu tábora.

Protože má většina dětí předplatní jízdenky-"šalinkarty" není v ceně zakalkulováno jízdné MHD po městě Brně. Dále v ceně nejsou zakalkulovány placené atrakce, kterých se účastní děti individuálně - např. autíčka a lodičky v BrunoFamilyParku, autíčka v Bongu, gyroskop v Pevnosti poznání, jízda na koni v centru EDEN ... apod.  

 

PLATBA: 

Stejně jako v loňském roce má každý typ tábora jiné číslo účtu!!!

Platby za tábory pro 6-12 leté zasílejte na účet České spořitelny č. 5556047309/0800 

Platby za MINItábory pro 4-6leté poukazujte na účet u ČSOB č. 194628647/0300

Aby se lépe platby dohledávaly, napište prosím do poznámek k platbě jméno dítěte + tábor 1,2,3....(MINItábor I.,II.,III) Nebudete-li hradit celou částku najednou, uhraďte současně s vyplněním závazné přihlášky zálohu 500 Kč za každý tábor (tj. 2 tábory 1000 Kč, 3 tábory 1500 Kč) a doplatek můžete zaslat dle svých finančních možností do zahájení tábora. 

Chcete-li čerpat příspěvek od zaměstnavatele či pojišťovny, vystavíme Vám doklad o úhradě, příp. fakturu přímo zaměstnavateli. Pojišťovny mají většinou pro tábory svůj vlastní formulář, který je třeba odevzdat do 30 dnů po ukončení tábora.

Změní-li se okolnosti, které dítěti zabrání v účasti, je třeba přihlášku písemně stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci nebo si zajistit náhradníka, na kterého převedeme Vaše platby.
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení  7 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, propadá celá záloha 500 Kč.  

 

Podrobný program najdete ZDE