Budova "Dům u Džbánu" se nachází v komínském sídlišti nad úřadem MČ Komín, cca 50 m vedle kostela.

Protáhnout tělo si můžete v našem sále se zrcadly o rozloze 60m2, který se nachází v 1. patře budovy.