FLAMENCO 2018

VÝUKA

Také letos  na Vás čeká týden plný flamenkových rytmů, který Vám svým profesionálním přístupem zpříjemní Jana Drdácká ve spolupráci s Lucií Bevelaqua a letos se také nově můžete těšit na lekce s Libuškou Bachratou.

Účastníci semináře budou mít  k dispozici  areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v tělocvičně, ubytováni zajišťujeme v internátních budovách téže  školy.

 

Stejně jako v několika minulých letech jsou kurzy rozdělené do 3 pokročilostí:

1. Začátečníci a mírně pokročilí:  lekce jsou určené těm, kteří  se s Flamenkem setkali pouze okrajově  a chtějí si ho vyzkoušet intenzivněji, případně navštěvují kurzy flamenka prvním rokem.  Na své si však přijdou i tanečnice, které se např. ze zdravotních důvodů nemohou účastnit pokročilejších lekcí, ale nechtějí si nechat  tento týden utéct. 

Kurz je zaměřen na seznámení se s technikou, základními pohyby a rytmy flamenka. Účastníci se učí  základy techniky dupů, pohybů paží a rukou. Naučené prvky pak uplatňují v jednoduchých variacích.

 

2. Mírně a středně pokročilí: lekce této pokročilosti jsou nejnavštěvovanější. Výuka je připravována s ohledem na účastnice, které se již flamenku věnují více let a očekávají intenzivnější výuku v podání právě Jany Drdácké.

Lekce jsou zaměřeny na zlepšování flamenkové techniky, dupům, pohybům paží a rukou, prohlubováním znalostí flamencových rytmů a také choreografii jednoho z flamenkých tanců.

 

3. V kurzu pro pokročilé: lekcí se účastní již velmi pokročilé tanečnice a  lektorky flamenka. V lekcích je dáván důraz na zdokonalování techniky a rychlosti dupů, používání paží a pohybů trupu,  točení a práci na celkovém tanečním výrazu.

Protože se většina pokročilých tanečnic s Janou Drdáckou zná, připravuje  choreografii „šitou na tělo“ těm přihlášeným, jejichž výkonnost dokáže posoudit.

V každém roce nechybí také práce s rekvizitami jako je např. mantón, vějíř, kastaněty nebo také bata. 

 

2018

Jako každý rok, také letos došlo k úpravám, které vzešly hlavně z  podnětů a zkušeností z minulého roku.

Letos si  každý účastník může zkombinovat vedle „6ti povinných technických hodin“  dalších 10 lekcí (hodin) podle svých přání a pokročilosti:

ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ:

technika-6h

+ výběr choreo Sevillanas-5h, Tangos-2h

+ další výběr  kastaněty-3h, bodywork-2h
MÍRNĚ a STŘEDNĚ POKROČILÍ:

technika-6h

+ výběr choreo Taranto-5h, Tangos-2h

+ dálší výběr  Cantiña s mantonem-5h, kastaněty-3h, bodywork-2h, bata de cola-4h
POKROČILÍ

technika-6h

+ výběr choreo Taranto-5h, Bulería-3h

+ další výběr Cantiña s mantonem-5h, kastaněty-3h, bodywork-2h, bata de cola-4h

 

Základní kurz v ceně 2500 Kč má  16 hodin výuky, jestliže se rozhodnete pro více hodin nebo Vám kombinace choreografií a technik vyjde na více než 16 hodin, můžete si doplatit další lekce za 130 Kč/hod. Cena 700 Kč za 6 hodin, které jsme uváděli v přihlášce zůstává nezměněna. SLEVY z kurzovného, které případně můžete uplatnit najdete  ZDE.

Lekce nad rámec základního kurzovného Jana nedoporučuje začátečníkům.

 

HARMONOGRAM VÝUKY 2018:

 

DALŠÍ INFORMACE:

Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Stejně jako v minulých letech uvítáme také ty, kteří hledají možnosti odpočinku a rekreace nebo chtějí tančící pouze doprovodit a strávit v Boskovicích čas jiným než tanečním způsobem (např. výjezdy na kole, návštěvou koupaliště, výlety po okolních památkách a přírodních zajímavostech).

 

DOPRAVA: Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na parkovišti před areálem.