Přihlášky LÉTO 2019

Přihlášení  a  platby  LÉTO 2019

Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby hůře dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací manipulační poplatek 200 Kč, při odhlášení  5 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, záloha propadá.

Platby letních seminářů Flamenka a Jazz&modern dance poukazujte na náš účet č. 194628647/0300 u ČSOB. 

Bankovní účet pro dětské příměstské tábory má  č. 5556047309/0800 u České spořitelny.

Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce (tel: 731 480 480) a předání hotovosti oproti dokladu
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, případně všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu.

 
PŘIHLÁŠKY:
   
   
* * *
 


 

 
* * *