JAZZ a MODERN DANCE

s Davidem Strnadem

Boskovice - 20. 7. - 25. 7. 2014

VÝUKA

Účastníci kurzu budou mít plně k dispozici celý areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v tělocvičně, ubytováni je zajištěno ve dvou budovách internátu VOŠ (zděná a tzv. „dřevák“).

 

Výuka bude soustředěna do 1,5hodinových tanečních bloků. V kurzovném 2200 Kč je zahrnuto minimálně 4,5 hod. výuky denně, tj. 3 taneční bloky (pro začátečníky nebo pokročilé).
Za jedno kurzovné můžete stejně jako v minulých letech navštěvovat všechny tréninky a tancovat až 9 hodin denně bez dalších příplatků!!!

SLEVY z kurzovného, které případně můžete uplatnit najdete CENÍKU.

 

Orientační harmonogram výuky (Z=začátečníci, P=pokročilí)

 

  8.30-10.00 10.15-11.45 12.00-13.30 13.45-15.15 15.30-17.00 17.15-18.45 19.00-20.30
Neděle       Z-Jazz Z-Limon P-Jazz P-Limon
Pondělí P-Limon P-Horton Z-Limon   P-Jazz Z-Horton Z-Jazz
        16.00 - 17.30 17.45 - 19.15
Úterý Z-Limon Z-Horton P-Limon P-Horton P-Jazz
Středa P-Limon P-Horton Z-Limon Z-Horton Z-Jazz
Čtvrtek Z-Limon Z-Horton P-Limon   Z-Variace P-Jazz P-Variace
Pátek P-Limon P-Horton Z-Limon Z-Jazz      

 

DALŠÍ NABÍDKA

  • Do kurzu v Boskovicích si můžete VZÍT S SEBOU I SVÉ DĚTI a my jim zajistíme v době Vaší výuky výlety po okolí, návštěvu zámku, Westernového městečka nebo program v místě ubytování. Cena za zajištění doprovodu je 800 Kč. Protože je míst k ubytování dostatek určitě nebude problém, vzít si sebou také svůj vlastní doprovod.
  • Aby nebyla narušena Vaše docházka na tréninky, a přitom jste si mohli prohlédnout města s jejich zajímavým okolím, jsou v úterý a středu upraveny výukové bloky tak, abyste si mohli udělat jedno volnější odpoledne.
  • Souběžně s kurzem jazzového tance v Boskovicích budou probíhat  také lekce SALSA – LADIES STYLING  se zkušenou tanečnicí a lektorkou Michaelou STRNADOVOU.
  • „Taneční nezmaři“ mohou do  Boskovicí přijet o týden dříve na FLAMENCO pro pokročilé s Janou DRDÁCKOU nebo FLAMENCO pro zažátečníky s Lucií BEVELAQUA v týdnu 13.7. - 18.7.2014.
  • Doprovod nebo přátelé, kteří se chtějí podívat do Boskovic a nejsou pohybově zdatní si mohou zajít na ZUMBU pro veřejnost s mladou letorkou Sandrou DIMITRIADISOVOU. 
  • Současně chystáme také soustředění pro děti z naší taneční skupiny.
  • V areálu školy je k dispozici WiFi připojení, případně je možné využít internetového spojení v knihovně (v přízemí internátní budovy), zde si také můžete zapůjčit si něco pěkného na čtení.

 

DOPRAVA

Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na silnici u ubytovacího areálů.


UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Na našich internetových stránkách si můžete prohlednout fotografie míst, kde bude probíhat letošní výuka, kde se můžete ubytovat, stravovat (jídelníček, který můžete očekávat) i mapy potřebné k orientaci ve městě. Naleznete zde také nejnovější informace, případné změny a cca 14 dnů před zahájením kurzů také pozvánky.

 

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY
Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby velmi špatně dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení 7 dnů před zahájením v případě, že již nebude možné zajistít náhradníka, záloha propadá.
Platby poukazujte na náš účet č. 194628647/0300, hradit můžete složenkou typu „A“, bankovním převodem nebo hotovostním vkladem u některé z poboček ČSOB. Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce a předání hotovosti oproti dokladu.
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu
.