JAZZ a MODERN DANCE

s Davidem Strnadem

Břeclav - 11.8. - 16.8.2014

Břeclavský kurz začíná v pondělí!

VÝUKA

Vaše taneční i odpočinková činnost bude probíhat v internátních budovách Střední odborné školy průmyslové Edvarda Beneše, která je v tiché ulici přímo ve středu města. Tělocvična s příjemnou povrchovou úpravou, kterou si tanečníci velmi chválí, je součástí ubytovacího areálu.

 

Výuka bude soustředěna do 1,5hodinových tanečních bloků. V kurzovném 2200 Kč je zahrnuto minimálně 4,5 hod. výuky denně, můžete však navštěvovat všechny tréninky bez dalších příplatků!!!

SLEVY z kurzovného, které případně můžete uplatnit najdete CENÍKU.

 

V minulých letech se harmonogram výuky břeclavského kurzu lišil od boskovického. Pro představu připojujeme harmonogram z roku 2013. 

 

Harmonogram výuky Břeclav:

 

 

 

13.45-15.15

 

15.30-17.00

17.15-18.45

Pondělí

 

 

LIMON

 

HORTON

LIMON-pokročilí

 

9.00-11.30

11.45-12.15

12.30-14.00

 

16.00-17.30

17.45-19.15

Úterý

LIMON

JAZZ

 

 

HORTON

TRÉNINK

Středa

LIMON

VARIACE

Limon-pokročilí

 

HORTON

JAZZ

Čtvrtek

LIMON

JAZZ

 

 

HORTON

TRÉNINK

Pátek

LIMON

VARIACE

 

 

HORTON

JAZZ

Sobota

LIMON

JAZZ

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ NABÍDKA

  • Do kurzu v Boskovicích si můžete VZÍT S SEBOU I SVÉ DĚTI a my jim zajistíme v době Vaší výuky výlety po okolí, návštěvu dětského hřiště,... 
  • V areálu internátu je k dispozici také WiFi připojení

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE:

 

DOPRAVA
Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na silnici u ubytovacího areálů.


UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

www

Na našich internetových stránkách si můžete prohlednout fotografie míst, kde bude probíhat letošní výuka, kde se můžete ubytovat, stravovat (jídelníček, který můžete očekávat) i mapy potřebné k orientaci ve městě. Naleznete zde také nejnovější informace, případné změny a cca 14 dnů před zahájením kurzů také pozvánky.

 

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY
Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby velmi špatně dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení 7 dnů před zahájením v případě, že již nebude možné zajistít náhradníka, záloha propadá.
Platby poukazujte na náš účet č. 194628647/0300, hradit můžete složenkou typu „A“, bankovním převodem nebo hotovostním vkladem u některé z poboček ČSOB. Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce a předání hotovosti oproti dokladu.
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu.