JAZZ & MODERN DANCE 2018

VÝUKA

Také letos se můžete těšit na  velmi akční lekc e JAZZ DANCE, LIMON a HORTON   se známým choreografem a skvělým lektorem DAVIDEM STRNADEM  obohacené lekcemi KLASICKÉ PRŮPRAVY v profesionálním podání vynikající MICHAELY STRNADOVÉ.

NOVINKA ročníku 2018: V letošním roce chceme vyjít vstříc těm, kteří nemají dostatek dovolené, proto jsme ve druhém termínu posunuli výuku na celý víkend (pátek-středa)

 

Účastníci kurzu budou mít  k dispozici  areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v tělocvičně, ubytováni je zajištěno v internátních budovách školy.

 

Základní kurz má minimálně 20 hodin výuky. Taneční bloky jednotlivých technik (jazz, Limon, Horton, klasika) na sebe navazují. V případě zájmu můžete navštěvovat jak začátečnické tak i pokročilé bloky. 

Za jedno kurzovné 2200 Kč můžete stejně jako v minulých letech navštěvovat všechny tréninky (začátečníci i pokročilí) dalších bez příplatků!!!

Zúčastníte-li se pouze jednoho dne uhradíte 3 taneční bloky v celkové částce 480 Kč (tj.160 Kč za 1,5hodinový blok)- 4. blok máte zdarma.

 

HARMONOGRAM VÝUKY  David Strnad  tzv. "šije na míru" počtu a pokročilosti  účastníků v daném roce: 

 

 

DALŠÍ INFORMACE:

Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Stejně jako v minulých letech uvítáme také ty, kteří hledají možnosti odpočinku a rekreace nebo chtějí tančící pouze doprovodit a strávit v Boskovicích čas jiným než tanečním způsobem (např. výjezdy na kole, návštěvou koupaliště, výlety po okolních památkách a přírodních zajímavostech).

 

DOPRAVA: Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na parkovišti před areálem.