JAZZ & MODERN DANCE 2022

VÝUKA

Také letos se můžete těšit na  velmi akční lekce JAZZ DANCE, LIMON a HORTON  se známým choreografem a skvělým lektorem DAVIDEM STRNADEM.

 

Již 4.rok vycházíme vstříc těm, kteří nemají dostatek dovolené, proto výuka začne již v pátek odpoledne a bude probíhat do středy. Nemáte-li dostatek dovolené, můžete se zúčastnit prvního týdne, kde jsou v úterý a středu dva státní svátky. Můžete se však zúčastnit pouze víkendu nebo si jen protáhnou tělo na jednom z vybraných tréninků.

 

Základní kurz má 20 hodin výuky. Taneční bloky jednotlivých technik (Limon, Horton, jazz) na sebe navazují. V minulých letech bylo možné za jedno kurzovné docházet i na taneční bloky druhé skupiny (začátečníci a pokročilí). Tuto možnost bychom rádi nabídli také v letošním roce, pokud nám to dovolí aktuální epidemiologická situace.  

 

Cena celého semináře je 2500 Kč, zúčastníte-li se pouze jednoho dne uhradíte 3 taneční bloky v celkové částce 500 Kč  a 4. blok máte zdarma. Přijedete-li  si pouze protáhnout tělo na jeden taneční blok je cena 200 Kč.

 

HARMONOGRAM VÝUKY 

Předpokládáme, že se letošní harmonogram nebude příliš lišit. 

K úpravě může dojít například  v případě, že se do jedné z pokročilostí  přihlásí většina účastníků.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Stejně jako v minulých letech uvítáme také ty, kteří hledají možnosti odpočinku a rekreace nebo chtějí tančící pouze doprovodit a strávit v Boskovicích čas jiným než tanečním způsobem (např. výjezdy na kole, návštěvou koupaliště, výlety po okolních památkách a přírodních zajímavostech).

 

DOPRAVA: Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na parkovišti před areálem.