JAZZ & MODERN DANCE 2023

30.6.-5.7.2023  +  21.-26.7.2023

VÝUKA

Jako každý rok se můžete také letos těšit na velmi akční lekce JAZZ DANCE, LIMON a HORTON  se známým choreografem a skvělým lektorem DAVIDEM STRNADEM.

 

Již 5.rok vycházíme vstříc těm, kteří nemají dostatek dovolené, proto výuka začne již v pátek odpoledne a skončí ve středu. V prvním termínu je navíc ve středu státní svátek, nemáte-li tedy dostatek dovolené, budou Vám stačit pouze 2 dny. Neodmítáme ani ty, kteří přijedou pouze na víkend,  nebo na dopolední, či odpolední lekce. 

 

KDE SE VŠE ODEHRÁVÁ:

Účastníci semináře budou mít  k dispozici  areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v tělocvičně, ubytováni zajišťujeme v internátních budovách téže školy.

 

Základní kurz má 20 hodin výuky. Taneční bloky jednotlivých technik (Limon, Horton, jazz) na sebe navazují. V minulých letech bylo možné za jedno kurzovné docházet i na taneční bloky druhé skupiny (začátečníci a pokročilí). Tuto možnost bychom rádi nabídli také v letošním roce.  

 

Cena celého semináře je 2500 Kč, zúčastníte-li se pouze jednoho dne uhradíte 3 taneční bloky v celkové částce 500 Kč  a 4. blok máte zdarma. Přijedete-li  si pouze protáhnout tělo na jeden taneční blok je cena 200 Kč.

 

HARMONOGRAM VÝUKY 

Předpokládáme, že se letošní harmonogram nebude příliš lišit. 

K úpravě může dojít například  v případě, že se do jedné z pokročilostí  přihlásí většina účastníků.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Stejně jako v minulých letech uvítáme také ty, kteří hledají možnosti odpočinku a rekreace nebo chtějí tančící pouze doprovodit a strávit v Boskovicích čas jiným než tanečním způsobem (např. výjezdy na kole, návštěvou koupaliště, výlety po okolních památkách a přírodních zajímavostech).

 

DOPRAVA: Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na parkovišti před areálem.