Přihlášky Boskovice a Břeclav 2015

Přihlášení   a  platby   LÉTO 2015

Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby hůře dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení  5 dnů před zahájením v případě, že nebude možné zajistit náhradníka, záloha propadá.
Platby poukazujte na náš účet 
č. 194628647/0300 u ČSOB. Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce (tel: 731 480 480) a předání hotovosti oproti dokladu
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, případně všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu.