SALSA - LADIES STYLING

s Michaelovu Strnadovou

Boskovice - 20. 7. - 25. 7. 2014

Vážené tanečnice a milí tanečníci,

jsme velmi rádi, že Vám můžeme nabídnout již 6. ročník letních seminářů SALSY, které pořádáme ve spolupráci s profesionální tanečnicí a lektorkou Michaelou STRNADOVOU.

 

Letošní ročník bude obsahovat nejen výuku salsy-Lady Styling, ale bude i o další taneční styly. 

 

Přijeďte za námi na týden plný tance, který Vám svým profesionálním přístupem zpříjemní skvělá tanečnice a lektorka Michaela Strnadová!!!

 

MICHAELA STRNADOVÁ

Tanečnice a lektorka, která má za sebou rozsáhlé taneční zkušenosti. Tanci se věnuje již více než 20 let. Začínala v přípravce souboru moderního tance, vzápětí přidala moderní gymnastiku a klasický balet. V baletní škole divadla J.K. Tyla pod vedením profesorek Milady Papežové a Bohunky Mejcharové strávila více než deset let a měla možnost pracovat s řadou významných choreografů a účinkovat v celé řadě titulů od baletu až po činohru.

Svoje taneční zkušenosti dále využívá v tanečním divadle MAXIMVS, jehož je od roku 2010 členkou, a kde se pod vedením Davida Strnada věnuje modernímu (technika Josého Limona, technika Lestera Hortona) a jazzovému tanci. Tyto techniky rovněž vyučuje.

Salse se věnuje od roku 2002. Zkušenosti v této oblasti čerpala na mezinárodních salsa festivalech (Mnichov, Hamburk, Drážďany, Berlín, Varšava, Rovinj, Zurich, Barcelona), Styl, který tančí a vyučuje, je ovlivněn celou řadu zahraničních lektorů (např. Pedro Goméz/Itálie, Tropical Gem/Itálie, Suzana Montero/UK, Supermario/UK, Jazzy/Norsko, Burju/USA, Johny Vasquez a Melisa Fernandez/USA a další). 

 

TANEČNÍ VARIACE NEJEN V RYTMU SALSY

Salsa: Hodiny jsou zaměřené především na pochopení principů salsy, práci s tělem (body movements and isolations), osvojení některých základních a často používaných prvků, jejich propojování a samozřejmě na tvorbu variací.

Další taneční styly: Hodiny jsou zaměřené především na osvojení základních tanečních principů a všeobecně použitelných tanečních technik (např. technika rotací), zlepšení elasticity pohybového systému (protažení a posílení svalových skupin vč. správného držení těla) a doplněné tanečními variacemi. To vše formou tanečních lekcí zahrnujících variace v různých tanečních stylech a rytmech (např. jazz), úvodní rozcvičení i závěrečný stretching. 

 

SALSA - Ladies Styling

Salsa je tancem párovým a hned na úvod je nutno uvést, že mužský element hraje v tomto tanci zásadní roli (v pozitivním slova smyslu).

Tanečníky obvykle nejprve přiláká rozmanitá a líbivá hudba. Při hlubším zkoumání, ale zjistíte, že salsa kromě hudby nabízí mnohem víc. Okouzlí vás na jedné straně svojí rozmanitostí, hravostí a uvolněností, na straně druhé propracovanou technikou vedení a možnostmi, které tanečníkům a tanečnicím nabízí.

Byť je tento tanec založen na komunikaci v tanečním páru, jeho nedílnou součástí je tzv. Ladies Styling. Jde v podstatě o „dámská sóla“ používaná v tanci. Ladies Styling by vás měl především inspirovat a naučit, jak zacházet s tělem, jak projevit vlastní cítění, a vlastně jak být „krásná“, samozřejmě při respektování charakteru tance.

 

VÝUKA

Účastníci kurzu budou mít plně k dispozici celý areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v prostorách VOŠ, ubytování je zajištěno ve dvou internátních budovách (zděná a tzv. „dřevák“).

 

CENA
Výuka bude soustředěna do 1,5hodinových tanečních bloků. V kurzovném 2000 Kč jsou zahrnuty minimálně 3 hodiny výuky denně, tj. 2 taneční bloky zaměřené na salsu a na taneční techniky (pro začátečníky a mírně pokročilé).
Loňští účastníci mohou na kurzovné uplatnit slevu 100 Kč (tj. 1900 Kč)!!! Chcete-li přijet 2 týdny, budete mít na druhý týden kurzovné za polovinu.
Pokud to dovolí kapacita prostor a Vaše taneční úroveň, můžete po konzultaci s Michaelou navštěvovat také taneční bloky druhé skupiny nebo lekce Jazzového tance s Davidem Strnadem.

 

Orientační harmonogram výuky (Z=začátečníci, MP=mírně pokročilí):
 

  10.15-11.45 12.00-13.30 15.15-16.45 17.00-18.30
Neděle      MP Z
Pondělí Z MP Z MP
Úterý MP Z MP Z
Středa Z MP Z MP
Čtvrtek MP Z MP Z
Pátek Z MP    

 

DALŠÍ NABÍDKA

  • Do kurzu v Boskovicích si můžete VZÍT S SEBOU I SVÉ DĚTI a my jim zajistíme v době Vaší výuky výlety po okolí, návštěvu zámku, Westernového městečka nebo program v místě ubytování. Cena za zajištění doprovodu je 800 Kč. Protože je míst k ubytování dostatek určitě nebude problém, vzít si sebou také svůj vlastní doprovod.
  • Aby nebyla narušena Vaše docházka na tréninky, a přitom jste si mohli prohlédnout města s jejich zajímavým okolím, jsou v úterý a středu upraveny výukové bloky tak, abyste si mohli udělat jedno volnější odpoledne.
  • Souběžně s kurzem Salsy budou v Boskovicích probíhat  také lekce Jazzového tance vynikajícím lektorem Davidem STRNADEM.
  • „Taneční nezmaři“ mohou do  Boskovicí přijet o týden dříve na FLAMENCO pro pokročilé s Janou DRDÁCKOU nebo FLAMENCO pro zažátečníky s Lucií BEVELAQUA v týdnu 13.7. - 18.7.2014.
  • Doprovod nebo přátelé, kteří se chtějí podívat do Boskovic a nejsou pohybově zdatní si mohou zajít na ZUMBU pro veřejnost s mladou letorkou Sandrou DIMITRIADISOVOU. 
  • Současně chystáme také soustředění pro děti z naší taneční skupiny.
  • V areálu školy je k dispozici WiFi připojení, případně je možné využít internetového spojení v knihovně (v přízemí internátní budovy), zde si také můžete zapůjčit si něco pěkného na čtení.

 

DOPRAVA

Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na silnici u ubytovacího areálů.


UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

Na našich internetových stránkách si můžete prohlednout fotografie míst, kde bude probíhat letošní výuka, kde se můžete ubytovat, stravovat (jídelníček, který můžete očekávat) i mapy potřebné k orientaci ve městě. Naleznete zde také nejnovější informace, případné změny a cca 14 dnů před zahájením kurzů také pozvánky.

 

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY
Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby velmi špatně dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení 7 dnů před zahájením v případě, že již nebude možné zajistít náhradníka, záloha propadá.
Platby poukazujte na náš účet č. 194628647/0300, hradit můžete složenkou typu „A“, bankovním převodem nebo hotovostním vkladem u některé z poboček ČSOB. Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce a předání hotovosti oproti dokladu.
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu
.