SALSA - LADIES STYLING

s Michaelovu Strnadovou

Boskovice - 21. 7. - 26. 7. 2013

Vážené tanečnice a milí tanečníci,

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme nabídnout již 5. ročník letních seminářů SALSY, které pořádáme ve spolupráci s profesionální tanečnicí a lektorkou Michaelou STRNADOVOU.

 

Přijeďte za námi na týden plný žhavých latinských rytmů, který Vám svým profesionálním přístupem zpříjemní skvělá tanečnice a lektorka Michaela Strnadová!!!

 

MICHAELA STRNADOVÁ
Tanečnice a lektorka salsy, která má za sebou rozsáhlé taneční zkušenosti. Tanci se věnuje již více než 20 let, absolvovala řadu tanečních přehlídek a vystoupení. Začínala v přípravce souboru moderního tance, vzápětí přidala moderní gymnastiku a klasický balet. V baletní škole divadla J.K. Tyla pod vedením profesorek Milady Papežové a Bohunky Mejcharové strávila více než deset let a měla možnost pracovat s řadou významných choreografů a účinkovat v celé řadě titulů od baletu až po činohru.
Salse se věnuje od roku 2002. Zkušenosti v této oblasti čerpala na mezinárodních salsa festivalech (Mnichov, Hamburk, Drážďany, Berlín, Varšava, Rovinj, Zurich, Barcelona), k de měla možnost také vystupovat jako členka SECS salsa týmu. Styl, který tančí a vyučuje, je ovlivněn celou řadu zahraničních lektorů (např. Pedro Goméz/Itálie, Tropical Gem/Itálie, Suzana Montero/UK, Supermario/UK, Jazzy/Norsko, Burju/USA, Johny Vasquez a Melisa Fernandez/USA a další). Od roku 2005 salsu rovněž vyučuje, a to jak salsu párovou, tak Ladies Styling; věnuje se rovněž choreografické činnosti.
Současně se věnuje dalším tanečním stylům (moderní tanec pod vedením Davida Strnada).


SALSA - Ladies Styling

Salsa je tancem párovým a hned na úvod je nutno uvést, že mužský element hraje v tomto tanci zásadní roli (v pozitivním slova smyslu).
Tanečníky obvykle nejprve přiláká rozmanitá a líbivá hudba. Při hlubším zkoumání, ale zjistíte, že salsa kromě hudby nabízí mnohem víc. Může být stejně tak dravá a temperamentní, jako něžná a nekonečně romantická, záleží jen na osobě tanečníka či tanečnice. Okouzlí vás na jedné straně svojí hravostí a uvolněností, na straně druhé propracovanou technikou vedení a možnostmi, které nabízí.
Byť je tento tanec založen na komunikaci v tanečním páru, ani bez tanečního partnera není nutné házet flintu do žita. Ladies Styling je součástí párového tance a nejde pouze o náhradní aktivitu pro případ, že tancechtivého partnera zrovna nemáte po ruce. Jde v podstatě o „dámská sóla“ používaná v tanci. Ladies Styling by vás měl především inspirovat a naučit, jak zacházet s tělem, jak projevit vlastní cítění, a vlastně jak být „krásná“, samozřejmě při respektování charakteru tance.

 

VÝUKA
Účastníci kurzu budou mít plně k dispozici celý areál Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické na Hybešově ulici. Výuka bude probíhat v prostorách VOŠ, ubytování je zajištěno ve dvou internátních budovách (zděná a tzv. „dřevák“).

Lekce Salsy: Hodiny jsou zaměřené především na pochopení principů salsy, práci s tělem (body movements and isolations), osvojení některých základních a často používaných prvků, jejich propojování a samozřejmě na tvorbu variací.

 

CENA
Výuka bude soustředěna do 1,5hodinových tanečních bloků. V kurzovném 2000 Kč jsou zahrnuty minimálně 3 hodiny výuky denně, tj. 2 taneční bloky (pro začátečníky a mírně pokročilé).

SLEVY z kurzovného, které případně můžete uplatnit najdete CENÍKU.

Pokud to dovolí kapacita prostor a Vaše taneční úroveň, můžete po konzultaci s Michaelou navštěvovat také taneční bloky druhé skupiny nebo lekce Jazzového tance s Davidem Strnadem.

 

Orientační harmonogram výuky (Z=začátečníci, MP=mírně pokročilí):

  10.15-11.45 12.00-13.30 15.15-16.45 17.00-18.30
Neděle     MP Z
Pondělí Z MP Z MP
Úterý MP Z MP Z
Středa Z MP Z MP
Čtvrtek MP Z MP Z
Pátek Z MP    

 

 

DALŠÍ NABÍDKA:

  • Do kurzu v Boskovicích si můžete VZÍT S SEBOU I SVÉ DĚTI a my jim zajistíme v době Vaší výuky výlety po okolí, návštěvu zámku, Westernového městečka nebo program v místě ubytování. Cena za zajištění doprovodu je 700 Kč. Protože je míst k ubytování dostatek určitě nebude problém, vzít si sebou také svůj vlastní doprovod.
  • Souběžně s kurzem SALSA – LADIES STYLING v Boskovicích bude probíhat v týdnu od 22.7. do 27.7.2012 také seminář Jazz a modern dance s výborným lektorem Davidem STRNADEM.
  • „Taneční nezmaři“ mohou v Boskovicích zůstat 14 dnů. FLAMENCO s Janou DRDÁCKOU bude probíhat v týdnu 15.7. - 20.7.2012.
  • Současně jsme v obou týdnech připravili také ZUMBU s mladou letorkou Sandrou DIMITRIADISOVOU.
  • Stejně jako v minulých letech se budeme snažit zajistit Vám WiFi připojení v areálu, případně možnost využítí pevného internetového spojení v knihovně (v přízemí internátní budovy), kde si také můžete zapůjčit si něco pěkného na čtení.

 

DOPRAVA
Dopravu si zajišťují účastníci sami, parkovat můžete bez větších problémů na silnici u ubytovacího areálů.


UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu pobytu bude přítomna paní Ilona Brunová, na kterou se můžete obracet se svými dotazy. Pro nezletilé účastníky nebude zajištěn dohled, případný dozor osobou starší 18-ti let si proto musíte zajistit sami.

 

www

Na našich internetových stránkách si můžete prohlednout fotografie míst, kde bude probíhat letošní výuka, kde se můžete ubytovat, stravovat (jídelníček, který můžete očekávat) i mapy potřebné k orientaci ve městě. Naleznete zde také nejnovější informace, případné změny a cca 14 dnů před zahájením kurzů také pozvánky.

 

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY
Zašlete-li nám přihlášku, bude zaevidována jako závazná. Současně s přihláškou prosím zašlete zálohu 500 Kč. Jako variabilní symbol napište datum Vašeho narození bez tohoto údaje se nám některé platby velmi špatně dohledávají. Doplatek pak můžete zaslat dle svých finančních možností. Změní-li se okolnosti, které Vám zabrání přijet, je třeba přihlášku stornovat, abychom mohli Vaši rezervaci nabídnout dalšímu zájemci!
Při zrušení přihlášky, účtujeme stornovací poplatek 200 Kč, při odhlášení 7 dnů před zahájením v případě, že již nebude možné zajistít náhradníka, záloha propadá.
Platby poukazujte na náš účet č. 194628647/0300, hradit můžete složenkou typu „A“, bankovním převodem nebo hotovostním vkladem u některé z poboček ČSOB. Jste-li z Brna, je možné se také telefonicky dohodnout na schůzce a předání hotovosti oproti dokladu.
Zaměstnancům čerpajícím příspěvek od zaměstnavatele, příp.všem, kteří si chtějí náklady na kurz vložit do účetnictví, vystavíme na požádání fakturu.