Cena kurzů pro děti  2021/2022

 

Celý kurz

při jednorázové úhradě

30 lekcí (60minut) + 2 besídky

2000,- Kč
Celoroční kurzovné je nižší než 2 pololetní platby. 

Celý kurz

při pololetních splátkách

2x15 lekcí (60minut) + 2 besídky
 
2 x 1100,- Kč     
 
3 zkušební lekce 3 lekce (60minut)

300,- Kč

při pozdějším nástupu dítěte můžete za cenu 300 Kč vyzkoušet 3 lekce a pak doplatit adekvátní část kurzovného podle lekce, do které dítě nastoupilo. 

Kurz pro maminky s dětmi
(DTŠ4 + DTŠ9)
30 lekcí (60minut)

1000,- Kč jednorázový poplatek

+

30,- Kč  účast v lekci

 

Bude-li v lekci volné místo, je možné se zúčastnit za jednorázový poplatek 

70,- Kč

 

MŠ:celý kurz  

při jednorázové úhradě

30 lekcí (45minut) + 2 besídky 1600,- Kč
Kurzovné se týká pouze kroužků  v mateřských školách Konopiska a Oderská !!!

MŠ:celý kurz  

při pololetních splátkách

2x15 lekcí (45minut) + 2 besídky 2 x 900,- Kč    

Chimney
tréninky

1x týdně
60 minut

2000,- Kč
při pololetních platbách

2 x 1100,- Kč   
  • Kurzovné můžete uhradit  bankovním převodem na účet České spořitelny č.ú. 5556047309/0800.
  • Při platbě používejte jako variabilní symbol datum narození kurzisty. Zjednodušíte tak identifikaci Vaší platby. 
  • Nastoupíte-li do kurzu později, kurzovné bude sníženo podle počtu zbývajících lekcí.
  • Jestliže se obáváte, že se Vaše malé děti nezapojí do výuky, můžete vyzkoušet 3 zkušební lekce za 300 Kč o tuto částku Vám bude sníženo celkové kurzovné.
  • Chcete-li využít nabídky své zdravotní pojišťovny, která přispívá na pohybové aktivity, můžeme Vám vystavit fakturu.