Tanečky pro 5-7leté

5-6leté děti v kurzech tancují na písničky s texty, kterým rozumí a mohou si je zpívat, rytmické písničky z večerníčků, pohádek a pořadů pro děti nebo např. muzikálů, ale přidáváme také moderní melodie, případně i zahraniční písničky, aby se děti učily kromě textu, také poslech melodie a rytmické změny. Děti se již učí složitější taneční útvary.  Do tanečních vazbiček jsou již komponovány prvky, které s textem písní přímo nesouvisí, děti více využívají rekvizity a je zde kladen větší důraz na  dramatické vyjádření. V průběhu školního roku se děti naučí tanečky na 10-12 písniček.

 

Kurzy pro malé děti vedou zkušené lektorky Ilona Brunová, Lenka Jaterková, které mají s touto věkovou kategorií již mnohaleté zkušenosti a nově u nás působí také studentka Martina Bittnerová - odchovankyně našeho studia.

 

Kurzy probíhají 

na Základní a Mateřské škole 

Pastviny 70 

Brně-Komíně

v Centru rodinných aktivit FONTÁNA,

Stamicova 11

Brně-Kohoutovicích (za poštou)