Tanečky pro 3-4leté

Děti 3-5leté děti v kurzech tancují na dětem blízké rytmické písničky s českými texty, písničky z večerníčků, pohádek, pořadů pro děti, písničky o zvířátkách nebo známé melodie z muzikálů, které si rády samy zazpívají. Tanečky nejsou zaměřené na konkrétní taneční styl (balet, lidové tance, street dance, latinskoamerické tance apod.).  Dle mého názoru děti v tomto věku potřebují získat hlavně nadšení a základní pohybovou koordinaci, které mohou později využít v jakémukoliv tanečnímu stylu. 

Mladší děti převážně pohybově ztvárňují obsah písniček a básniček, pomocí základních pohybových prvků (např. poskoky, rotace, …) a tvarů (kroužky, řady, …). Děti se hravou formou učí základy orientace v prostoru, rytmus a koordinaci pohybů a toto vše ve vztahu s hudbou. K výuce používáme také zhudebněné logopedické básničky.

 

V průběhu školního roku se děti naučí cca 20 krátkých tanečků.

 

Kurzy pro malé děti vedou zkušené lektorky Ilona Brunová, Lenka Jaterková, které mají s touto věkovou kategorií již mnohaleté zkušenosti.

Kurzy probíhají na Základní a Mateřské škole

PASTVINY 70 

v Brně-Komíně

v Centru rodinných aktivit FONTÁNA,

Stamicova 11

Brně-Kohoutovicích (za poštou)