Tanečky pro 3-4leté

Děti 3-5leté děti v kurzech tancují na dětem blízké rytmické písničky s českými texty, písničky z večerníčků, pohádek, pořadů pro děti, písničky o zvířátkách nebo známé melodie z muzikálů, které si rády samy zazpívají. Tanečky nejsou zaměřené na konkrétní taneční styl (balet, lidové tance, street dance, latinskoamerické tance apod.).  Dle mého názoru děti v tomto věku potřebují získat hlavně nadšení a základní pohybovou koordinaci, které mohou později využít v jakémukoliv tanečnímu stylu. 

Mladší děti převážně pohybově ztvárňují obsah písniček a básniček, pomocí základních pohybových prvků (např. poskoky, rotace, …) a tvarů (kroužky, řady, …). Děti se hravou formou učí základy orientace v prostoru, rytmus a koordinaci pohybů a toto vše ve vztahu s hudbou. K výuce používáme také zhudebněné logopedické básničky.

 

V průběhu školního roku se děti naučí cca 20 krátkých tanečků.

 

Kurzy pro malé děti vede zkušená lektorka Ilona Brunová, která má s touto věkovou kategorií  mnohaleté zkušenosti.

Kurzy probíhají 

* v Komíně v prostorách našeho studia

"Dům U Džbánu" - Běly Pažoutové 1 (nedaleko kostela)

*   v Kohoutovicích v sále fitness centra JustMove - Libušina třída 4

(dvorní trakt Polikliniky)