Koncepce lekcí kurzů pro děti:

Kurzy začínají na konci září "ukázkovou lekcí" + následuje dalších 30 lekcí (á 60 min.), které většinou končí v začátkem června (o státních svátcích a školních prázdninách lekce neprobíhají).

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů (kromě ukázkové lekce). Tanečky a sestavy, které se děti naučí mohou rodiče, známí a kamarádi shlédnout na 2 besídkách (pololetní v únoru a závěrečné v červnu).

Besídky jsou propojovány s dalšími akcemi jiných organizátorů, takže si děti tyto akce opravdu "užívají". Na zimní besídku navazuje Dětský maškarní ples, na letní akce ke Dni dětí (soutěže, odměny ...)
Kromě těchto besídek se ještě děti účastnily našich "hromadných" vystoupení, např. akce "Tradiční Vánoce" na Náměstí Svobody.

"Ukázková lekce"
Probíhají většinou na konci září. Tyto lekce složí jako "ZÁPIS" do našich kurzů. V cca 30 minutovém programu se děti seznámi s lektorem, naučí se 1-2 krátké tanečky a rodiče zde získají požadované informace. Nulté lekce probíhají za přítomnosti rodičů.

 

"3 zkušební lekce"
Protože pracujeme s  malými dětmi, u kterých může právě probíhat složitý vývojový proces (nástup do MŠ, odloučení od maminky...) víme, že mohou reagovat  nepředloženě. Rodičům, kteří si nejsou jisti, zda dítě samo zvládne 60 minutové odloučení nabízíme možnost uhradit pouze 3 lekce a v případě, že se dítě zapojí doplatit zbytek kurzovného. 

 

Jednotlivé lekce
Lekce začíná rozcvičkou, která může mít formu básničky, písničky nebo menšího dramatického útvaru.
Další část je určena výuce nových tanečků a sestav. 
Druhá část hodiny je určena opakování z předchozích lekcí.

Lekce zpestřujeme tanečními hrami a soutěžemi přizpůsobenými věkové kategorii, využíváme prvky dramatické výchovy.
 

Děti si do jednotlivých lekcí nosí deníčky a od lektora dostávají obrázky k tanečkům, které se v lekci naučily. Rodiče jsou touto formou informováni o tom, co se děti v lekci naučily. „Výtvarné zpracování“ (vymalování) obrázků je lektorem hodnoceno a podporuje tak zdravou dětskou soutěživost.
Protože jsou 60 minutové lekce pro děti energeticky náročnější, doporučujeme nosit si s sebou lahev s pitím. V průběhu výuky děti mají možnost navšívit WC.